Nota de premsa

L'IVF obri el termini per a la selecció dels intermediaris financers que participaran en la gestió del Fons de Fons amb recursos Feder

06/07/2018

El 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana' (DOGV) ha publicat l'anunci pel qual s'obri el termini per a la selecció dels intermediaris financers que col·laboraran amb l'Institut Valencià de Finances per a posar en el mercat els instruments financers que es nodreixen de finançament procedent del Feder. La selecció d'aquests intermediaris es durà a terme a través d'un procediment obert, transparent i no discriminatori.

A través del Fons de Fons que rep finançament del Feder, recursos propis de la Generalitat i de la iniciativa privada, es finançaran projectes empresarials amb un alt component innovador i de base tecnològica, petites i mitjanes empreses en fase de creixement i expansió, i projectes que comporten la transferència de coneixement.

A fi d'adequar l'oferta financera a les distintes necessitats de les empreses, el nou Fons de Fons s'articula en quatre instruments financers: dos fons de capital de risc (un per a capital llavor i un altre per a capital creixement), una línia de préstecs participatius i una línia de préstecs subordinats.

Per a la distribució tant dels fons de capital de risc com de la línia de préstecs participatius, l'IVF comptarà amb la col·laboració d'intermediaris financers, mentres que els préstecs subordinats seran gestionats directament per l'Institut Valencià de Finances.

Per a la selecció d'aquests intermediaris que col·laboraran amb l'IVF en la distribució d'aquests fons s'ha publicat l'anunci de les convocatòries en què s'estableixen els criteris de selecció i es marquen els terminis d'aquesta. Aquestes convocatòries es podran consultar en la web de l'IVF: clicar ací.

Així, els interessats a col·laborar en la posada en el mercat dels dos fons de capital de risc (capital llavor i capital creixement) disposen de dos mesos per a presentar-se a aquesta convocatòria, mentres que per a col·laborar en la gestió de la línia de préstecs participatius el termini s'estén fins a esgotar els fons disponibles.

En conjunt, s'ha estimat que el Fons de Fons que rep finançament del Feder posarà en el mercat 125 milions d'euros, dels quals 66 seran fons europeus, 42 seran recursos propis de la Generalitat i els restants seran aportats per la iniciativa privada.