Nota de premsa

La Comunitat i Múrcia reivindiquen que el nou finançament garantisca l'accés de tots els espanyols en igualtat als serveis públics bàsics

25/05/2018
La Comunitat i Múrcia reivindiquen que el nou finançament garantisca l"accés de tots els espanyols en igualtat als serveis públics bàsics

El conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, i el conseller d'Hisenda de la regió de Múrcia, Fernando de la Cierva, han coincidit aquest divendres, durant una reunió de treball, a reclamar l'aprovació, com més prompte millor, d'un nou model que garantisca la cobertura plena de l'estat del benestar i l'accés als serveis públics essencials de tots els ciutadans en condicions d'igualtat, amb independència del territori en què residisquen.

La reunió entre els titulars d'Hisenda dels dos territoris es produeix després que el Ministeri haja remés a les comunitats autònomes un informe sobre els treballs del Comité Tècnic Permanent d'Avaluació del sistema de finançament, en el marc de les negociacions per a un nou model.

Els dos consellers han subratllat que "hui ningú discuteix ja" que les dues comunitats "són les pitjors finançades d'Espanya", una situació que arrosseguen des de fa molts anys i que han certificat tots els experts a escala autonòmica i estatal.

Per això han recalcat la necessitat que es dispose, al més prompte possible, d'un nou sistema de finançament que corregisca els problemes que el model actual presenta, de manera que s'assegure la suficiència financera de totes les comunitats per a atendre les competències de l'estat de benestar (sanitat, educació, protecció social) i s'equiparen els recursos de les autonomies per habitant ajustat per a prestar els serveis als ciutadans amb uns nivells de qualitat adequats.

"No podem mantindre aquesta situació en què hi ha ciutadans que per raons de mal finançament tinguen serveis de pitjor qualitat. Això no es pot assumir en un estat modern, com l'Estat espanyol", ha assenyalat Soler.

Segons el conseller d'Hisenda, la Comunitat Valenciana i Múrcia "som els que elevem més la veu i ho fem no només per la nostra gent, sinó perquè en el conjunt d'Espanya hi haja un criteri de repartiment que siga conforme al criteri constitucional".

Equiparació de recursos

En aquest sentit, tant Soler com De la Cierva han avançat que en el pròxim Consell de Política Fiscal i Financera sol·licitaran que s'equiparen els recursos de les autonomies amb la finalitat de corregir les inequitats actuals i assegurar l'accés a les prestacions de l'estat de benestar en condicions d'igualtat per a tots els ciutadans.

"Ens trobem davant d'una situació urgent i inajornable. Els ciutadans no poden esperar més, perquè el que està en joc és l'accés d'aquestos als serveis públics fonamentals", ha destacat Vicent Soler.

Soler ha emfatitzat que "amb un finançament adequat, que atenga les necessitats objectives dels ciutadans, la Comunitat Valenciana i Múrcia complirien sobradament el límit de dèficit, al mateix temps que comportaria un creixement econòmic per als dos territoris d'almenys el 3 %".

En aquest sentit, el conseller d'Hisenda ha explicat que l'infrafinançament és, principalment, l'origen dels problemes financers que tenen tant la Comunitat Valenciana com la regió de Múrcia.

"No disposar d'un finançament adequat provoca que no puguem complir l'objectiu de dèficit. Com a govern responsable que som, la nostra prioritat és garantir la cobertura dels serveis fonamentals, i com que disposem d'un finançament insuficient hem d'incórrer en dèficit, la qual cosa alhora ens porta també a augmentar l'endeutament", ha afirmat.

"Es tracta d'un cicle perniciós, infrafinançament-dèficit-deute, del qual només hi ha una manera d'eixir: amb l'aprovació d'un nou model de finançament que concedisca a cada autonomia els recursos que hi corresponen en funció de la població i de les necessitats objectives de despesa que té", ha afirmat Soler.


Compensació del deute per l'infrafinançament

Però, a més, els dos consellers han coincidit en la necessitat de "garantir la sostenibilitat financera" de les comunitats. En aquest sentit, han destacat que ha de tractar-se el problema dels dèficits pressupostaris que ha generat l'infrafinançament, "que s'han de tractar i solucionar com un problema d'Estat".

Soler ha emfatitzat que, per a garantir la sostenibilitat de les comunitats, "és necessari que es compense el deute que genera l'infrafinançament, especialment als territoris que sempre han tingut un nivell de despesa per sota de la mitjana".

Soler ha assenyalat que "si vols iniciar una etapa nova, no pots anar amb una motxilla de pedres, perquè no podràs caminar com la resta. I aquesta motxilla de pedres és el deute del passat i bona part d'aquest s'explica per l'infrafinançament relatiu".

Vicent Soler ha destacat que la modificació del model de finançament no ha de tractar-se com un debat de territoris, sinó amb l'objectiu de millorar el funcionament de l'estat de benestar i "posar en el centre les necessitats de les persones, amb independència del territori on visquen".

El titular d'Hisenda i Model Econòmic ha avançat que la Generalitat Valenciana, en les al·legacions a l'informe del Ministeri sobre els treballs del Comité Tècnic, exigirà al Govern central que definisca una proposta de nou model que garantisca la suficiència de les comunitats, el reequilibri vertical dels recursos públics entre l'Administració central i les autonomies i els ajuntaments, l'equiparació de recursos entre els territoris i la compensació del deute per l'infrafinançament.

"Volem que el nou sistema es dissenye d'acord amb els recursos que són necessaris per a cada una de les administracions, i que es donen els principis d'equitat i de suficiència, que són constitucionals", ha indicat Soler.

Arxius relacionats