Nota de premsa

L'IVF es veu obligat a executar la decisió del tribunal europeu i reinicia el procés de recuperació de les ajudes de l'Estat als clubs de futbol

13/04/2018

L'Institut Valencià de Finances (IVF), en el marc del procés d'execució de la decisió de la Comissió Europea per a la recuperació de les ajudes d'Estat al València Club de Futbol SAD i a l'Hèrcules Club de Futbol, s'ha vist obligat per imposició de la CE a reiniciar el procés i, en aquest sentit, ha resolt concedir un termini d'al·legacions de deu dies als dos clubs.

Els clubs mateixos havien sol·licitat aquesta mesura i l'IVF, per a aconseguir garantir la seguretat jurídica del procés, ha acceptat concedir aquest termini de deu dies hàbils perquè puguen presentar les al·legacions que consideren. Aquest termini comença en la data de recepció per part dels clubs d'aquesta notificació, que previsiblement es produirà el dilluns 23 d'abril.

Una vegada transcorregut el període de deu dies, l'Institut Valencià de Finances publicarà una nova resolució, en la qual s'arreplegaran els imports a abonar pel València Club de Futbol SAD i l'Hèrcules Club de Futbol, una vegada calculats els interessos generats fins a aquesta data.

En aquest mateix moment, amb aquesta nova resolució, començarà a comptar un nou període per a la recuperació d'aquestes ajudes, que s'estendria al 20 de juny.

Cal recordar que, atenent l'última resolució dictada per l'IVF en el marc d'aquest procés, el termini màxim de pagament per al València Club de Futbol SAD i l'Hèrcules Club de Futbol finalitzava el 20 de maig. Ara, després de la sol·licitud dels clubs d'un període d'al·legacions, el termini màxim de pagament s'estén fins al 20 de juny.