Nota de premsa

El Consell compleix el període mitjà de pagament malgrat l'infrafinançament de la Comunitat i la negativa del Govern a periodificar les transferències de fons

10/02/2018
El Consell compleix el període mitjà de pagament malgrat l"infrafinançament de la Comunitat i la negativa del Govern a periodificar les transferèn...

El Consell ha aconseguit baixar el període mitjà de pagament fins a situar-lo, el mes de desembre passat, en 28,51 dies (PMP global, que inclou l'Administració valenciana i el seu sector públic), i compleix, així, el termini legal de 30 dies fixat en la Llei de morositat, per primera vegada des que es va implantar aquest registre, el setembre de 2014.

La dada, que correspon al primer avanç del PMP global de desembre, l'ha feta pública la secretària autonòmica d'Hisenda, Clara Ferrando, dependent de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic que dirigeix Vicent Soler. Ferrando ha asseverat: "El Consell està demostrant que es poden fer polítiques socials, millorar els serveis públics i complir les nostres obligacions de pagament, malgrat les estretors pressupostàries a les quals ens sotmet el Ministeri d'Hisenda".

La reducció del PMP per sota dels 30 dies ha sigut possible malgrat el greu infrafinançament de la Comunitat Valenciana que es manté en el temps, i que perjudica especialment els valencians, perquè el Govern central continua incomplint el seu compromís i continua sense aprovar un nou model de finançament que pose fi a la discriminació financera.

La falta d'un nou model de finançament provoca que, ara com ara, l'única via de liquiditat al marge dels lliuraments a compte que té la Comunitat Valenciana siga la liquidació del sistema de finançament i l'FLA. En el cas de la liquidació, el gruix es va rebre el mes de juliol, quan les arques de la Generalitat van ingressar 1.186 milions per la liquidació de l'any 2015.

En relació a la liquidació, cal destacar que els mesos de febrer, març i abril es van rebre xicotetes bestretes que van ser compensades amb ingressos de l'FLA ordinari el mes de maig, i que van deixar el comptador a zero. El juny de 2017 es va rebre una bestreta de 494,10 milions que, sumats als 1.186,26 milions de la liquidació transferida el juliol, deixa el total ingressat per la liquidació de l'any 2015 en 1.680 milions.

La doble penalització d'estar infrafinançats

El ritme d'aquestes transferències va comportar que la Tresoreria no poguera efectuar pagaments determinats fins a juny-juliol, i va atendre, així, molts compromisos que durant el primer semestre s'havien posposat per falta de recursos. No obstant això, els abonaments de Sanitat no poden fer-se fins que no arriba l'FLA extraordinari i poden aplicar-se aquestes factures a pressupost. Però l'activació de l'extraFLA per part del Govern central no es va produir fins als mesos d'octubre i de novembre, quan la Generalitat va ingressar 651,35 i 180,65 milions, respectivament, amb càrrec a aquest fons, que es crea per a cobrir el dèficit no finançat de l'exercici anterior (en aquest cas, 2016).

D'aquesta manera, la Comunitat Valenciana resulta doblement penalitzada: d'una banda, no rep del model de finançament els recursos que li corresponen, ja que és la pitjor finançada per habitant de totes les autonomies i se situa molt lluny de la mitjana. Aquesta insuficiència li genera una desviació del dèficit autoritzat, que ha de finançar-se l'any següent amb l'FLA extraordinari. Però, com que el Govern central ?que ha incomplit la promesa de reformar el model? no activa l'extraFLA fins ben avançat l'exercici o, fins i tot, a l'acabament d'aquest, la Comunitat té problemes de liquiditat. Els proveïdors són els damnificats per aquesta situació, ja que els pagaments es demoren.

El Consell ha reclamat insistentment al Govern central que calendaritze el primer semestre la transferència de la liquidació del model que se sol abonar ?excepte bestretes de concessió discrecional del ministeri? d'una vegada el juliol (en 2017, per exemple, es va pagar la liquidació de 2015, i caldrà esperar a juliol per a rebre la de 2016). També s'ha fet la mateixa reclamació respecte a l'FLA extraordinari. Tot això per a poder assegurar una gestió ordenada i planificada dels pagaments. El ministeri, no obstant això, hi ha fet cas omís.

Davant d'aquesta situació i després de l'anunci de reducció dels lliuraments a compte per a aquest exercici mentre no hi haja pressupostos generals de l'Estat, la Generalitat va exigir al ministeri la transferència de tota la liquidació de 2016, ja que són recursos de la Generalitat mateixa de fa dos anys.

Pagaments diàriament durant els últims mesos

La concentració de les aportacions el segon semestre de l'any va generar que durant els últims mesos de 2017, per disposar de liquiditat i per la seguretat de l'arribada de l'FLA extraordinari, la Tresoreria va poder incrementar els pagaments. De fet, els últims mesos de l'exercici es van dur a terme pagaments diaris, a diferència del que va ocórrer la resta de l'any, en què els abonaments es van materialitzar sempre a final de mes.

Això va permetre que el PMP global de l'Administració valenciana i el seu sector públic se situara el desembre de 2017 en 28,51 dies. Cal recordar que el pic més alt es va aconseguir el març de 2015, amb l'anterior Govern Valencià, quan el PMP va ascendir fins als 99,07 dies.

D'una altra banda, l'actual Consell ha introduït la priorització dels pagaments duts a terme per la Tresoreria, i ha executat primer els destinats a les persones i als proveïdors, i ha deixat la fórmula de la confirmació de pagaments ('confirming') per als pagaments de subvencions (abans s'abonava a proveïdors també a través d'aquesta fórmula).

El deute comercial baixa un 46 % respecte a 2014

Amb tot això, s'ha aconseguit que el deute comercial, el novembre de 2017, se situe en 786 milions, la qual cosa suposa una reducció del 46 % respecte a la qual existia al tancament de 2014 (1.446,4 milions). La minoració és també important en relació al 31 de desembre de 2016, d'un 18 %, ja que a la finalització de 2016 les factures per saldar amb els proveïdors valencians, a causa de la insuficiència financera de la Comunitat, s'elevaven a 957,8 milions. Aquesta última xifra ja va suposar una reducció respecte al deute comercial al final de 2015, quan es va situar en els 1.262 milions.

"Complim malgrat les estretors pressupostàries"

A la vista de totes aquestes dades, la secretària autonòmica d'Hisenda, Clara Ferrando, ha destacat que "a la Comunitat Valenciana, que és víctima d'un sistema de finançament injust, amb uns recursos molt per sota de la mitjana de les comunitats autònomes i molt depenent de les transferències dels fons de liquiditat, és realment difícil rebaixar el PMP, però ho estem fent i seguirem en aquesta mateixa línia de treball".

La secretària autonòmica ha conclòs que "la solvència de la Generalitat, en mans del Govern del Botànic, és sòlida. Ara els proveïdors saben que la Generalitat és un client segur. Hem demostrat que una altra política és possible a força de treball, honestedat i eficàcia. Hem sigut capaços de millorar la gestió amb una situació d'infrafinançament sagnant perquè amb un finançament just podríem fer molt més".

Arxius relacionats