Nota de premsa

El Consell cedeix a l'Ajuntament de la Salzadella un immoble destinat a zona recreativa

09/02/2018

El Consell ha aprovat la cessió de l'ús gratuït d'un immoble a l'Ajuntament de la Salzadella per a regularitzar la situació patrimonial d'aquesta parcel·la que ha estat utilitzant-se com a zona recreativa.

L'Ajuntament de La Salzadella, en la sessió plenària del 7 de març de 2001, va sol·licitar la cessió d'ús de l'immoble situat a l'avinguda de Tomás Molins, però no va arribar a formalitzar-se.

Tot i això, segons l'informe del Servei de Gestió Immobiliària de 26 d'abril de 2016, el consistori ha estat utilitzant aquest espai per a fer-hi activitats recreatives mitjançant la creació d'una zona d'esbarjo per a menors, pistes de petanca, pistes de bitles i zona enjardinada.

El Consell, a través d'aquest acord, cedeix l'immoble per un període de 10 anys amb la possibilitat de renovar-lo fins a un termini màxim de 30 anys.

A partir d'aquest moment, l'Ajuntament de la Salzadella ha de fer-se càrrec de rehabilitar i adaptar les instal·lacions per a l'ús previst, així com del manteniment, les obres i reformes necessàries o del pagament d'impostos.

A més, ha d'assumir qualsevol responsabilitat derivada de l'ús de l'immoble durant tot el període de la cessió.