Logo Generalitat


Parc Sagunt aprova l'oferta pública de preus per a iniciar les negociacions de compravenda de sòl en Parc Sagunt II

  • El Consell d'Administració vol fomentar la compravenda de les parcel·les per mitjà d'acords privats amb els propietaris, garantir el pagament ràpid i evitar els projectes d'expropiació

(23/12/2020) -El Consell d'Administració vol fomentar la compravenda de les parcel·les per mitjà d'acords privats amb els propietaris, garantir el pagament ràpid i evitar els projectes d'expropiació
- La segona fase ocuparà una superfície de 5.600.000 metres quadrats i el Consell d'Administració ha fixat els preus màxims en funció de la mena d'aprofitament de cada sòl
- La fase I adjudica a una empresa dues parcel·les noves per un total de 12.081 metres quadrats i 1,2 milions, per la qual cosa l'ocupació total de la primera fase assoleix ja més del 92 %El Consell d'Administració de Parc Sagunt ha aprovat l'oferta pública de preus i l'estudi de valoració del sòl amb el qual volen iniciar l'adquisició de parcel·les de la segona fase del parc logístic.

De fet, tal com ha apuntat la seua presidenta, la secretària autonòmica de Model Econòmic, María José Mira, l'objectiu és "fomentar la compravenda de les parcel·les mitjançant acords privats amb els propietaris per a agilitzar el procés, augmentar la seguretat jurídica i els consensos i evitar recórrer als procediments d'expropiació".

En aquest sentit, María José Mira ha insistit que des de l'entitat "garantirem el pagament ràpid als propietaris que arriben a un acord privat amb Parc Sagunt i ens comprometem a oferir un preu raonable per les parcel·les, i analitzar en cada cas les condicions i l'aprofitament de sòl al qual actualment es destina".

El Consell ha fixat en l'estudi de valoració els preus màxims per damunt de la mitjana per metre quadrat (14,48 euros/metre quadrat), que s'ha estimat en el procediment de taxació conjunta que s'ha fet. En concret, està previst que Parc Sagunt II ocupe una superfície aproximada de 5.600.000 metres quadrats amb una estimació total del sòl oferit de 81,1 milions d'euros. "El nostre objectiu és estudiar amb criteris objectius els usos, aprofitaments i característiques de cada terreny i oferir als propietaris un preu just per aquests", ha assenyalat Mira.

La zona en la qual se situarà el futur Parc Sagunt II està dividida en dues parcel·les grans, separades pel futur accés ferroviari al port de Sagunt, i afecta 13 polígons cadastrals diferents. Aquesta superfície es troba classificada en l'actual PGOU de Sagunt com a sòl no urbanitzable i queda enquadrada en la situació bàsica de sòl rural.

Per la classe de sòl, i segons la vista preliminar que s'ha fet a les parcel·les afectades pel projecte, s'ha determinat que el 68 % del terreny (3.808.000 metres quadrats) correspon a cultius agres de regadiu; un 4 % (224.000 metres quadrats), a fruiters de regadiu; un 1 %, a horta (56.000 metres quadrats), i un 27 %, a llavor de regadiu (1.512.000 metres quadrats).

La valoració que el projecte econòmic ha fet de cada un d'aquests terrenys, i en la qual es basarà l'entitat per a determinar el preu de cada parcel·la, s'ha calculat tenint en compte el valor del sòl, la superfície i la repercussió, segons siga procedent, de l'import corresponent a sòl, vol, collita i pendent.

Adjudicació de dues parcel·les noves

D'altra banda, el Consell d'Administració de Parc Sagunt també ha aprovat l'adjudicació de les parcel·les I-9.3.2 i I-9.4.1, de 6.000 i 6.081 metres quadrats respectivament, a l'única empresa que es va presentar al procés, per un import total d'1.244.343 euros, més IVA.

D'aquesta manera, Parc Sagunt I assoleix ja un percentatge d'ocupació del XX % i queden únicament disponibles XXXX metres quadrats. "L'èxit d'aquest parc empresarial es deu, en part, a l'excepcional ubicació que té, ja que està vertebrat per importants infraestructures viàries i ferroviàries que afavoreixen la intermodalitat amb el port de Sagunt, la qual cosa ha provocat que el projecte s'haja consolidat ja com un punt neuràlgic de producció i negoci en el centre de l'arc mediterrani", ha apuntat sobre aquest tema María José Mira.

"Parc Sagunt I és en l'actualitat un dels parcs empresarials més grans d'Europa. Amb més tres milions de metres quadrats bruts de sòl logístic, industrial i terciari, i el nostre objectiu és agilitzar al màxim l'adquisició dels terrenys de Parc Sagunt II perquè les grans empreses de tot el panorama espanyol continuen interessant-se pel parc", ha assegurat la presidenta del Consell d'Administració.

De fet, durant la reunió del Consell també s'ha acordat aprovar el nou plec de comercialització de les parcel·les que queden lliures en el parc, que es publicarà el pròxim 28 de desembre, així com publicar en la pàgina web de la societat i en la plataforma de contractació el plec de condicions particulars i prescripcions tècniques que regiran en la comercialització de les últimes parcel·les.

Dels 1.847.516 metres quadrats nets de sòl disponible, s'han adjudicat 49 parcel·les a empreses que realitzaran una inversió total de més de 450 milions i generaran més de 700 llocs de treball. "Actualment, queden pendents de venda 133.678 metres quadrats, menys del 8 % del sòl disponible", ha apuntat María José Mira.


Pàgina web: https://www.gva.es

Inici | Mapa Web | Accessibilitat