MATERIALS

MATERIALS

Recursos web

Guies

Llenguatge inclusiu

Elaboració d'informes d'impacte de gènere

Altres Guies

Informes

Estadístiques

Plantilles

Ficha-guía per a informe d'avaluació de l'impacte de gènere