Nota de premsa

La firma pública Projectes Temàtics denuncia que l'anterior Consell va vendre de manera irregular Terra Mítica després d'enterrar 200 milions en el parc

12/03/2018
La firma pública Projectes Temàtics denuncia que l"anterior Consell va vendre de manera irregular Terra Mítica després d"enterrar 200 milions en e...

El director de la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, Antonio Rodes, ha denunciat que l'expedient de compravenda de Terra Mítica gestionat per l'anterior Consell va ser irregular des del punt de vista legal i de procediment. Aquesta venda es va dur a terme en 2012 pels anteriors gestors, que van enterrar en el parc temàtic més de 200 milions d'euros.

Antonio Rodes ha explicat que, "segons determina el Decret 83 d'1 de juny de 2012, la venda s'havia d'haver tramitat a través d'un contracte d'especial rellevància, una modalitat que exigeix més controls, entre d'altres, l'autorització prèvia del Consell. En concret, havia d'haver-se fet una memòria que hauria d'haver-se enviat a la Comissió Delegada del Consell, acompanyada del corresponent informe de l'Advocacia. Per contra, ni es va elaborar la memòria, ni es va enviar a la Comissió Delegada, ni es va sol·licitar informe a l'Advocacia de la Generalitat".

El director de la SPTCV ha detallat que "els contractes d'especial rellevància s'apliquen, entre altres, a aquells casos que suposen la compravenda d'actius amb especial incidència en el balanç de l'entitat". "Algú té algun dubte que, en el cas de Terra Mítica, canviar 81 milions pel 22,3% d'un euro no tenia una especial incidència en el balanç de la companyia?", ha emfatitzat Rodes.

El director de la SPTCV ha fet aquestes manifestacions durant la seua compareixença en la Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda de les Corts on ha exposat com ha arribat la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV) a l'actual situació i quines han sigut les mesures que està desenvolupant el Consell per a rescatar-la i tornar a convertir-la en una entitat útil per a la societat valenciana.

La tramitació d'un "contracte d'especial rellevància" exigeix, entre altres, la remissió d'una memòria a la conselleria competent en la qual es justifique amb precisió la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se amb el contracte, la idoneïtat d'aquest per a satisfer-les, la correcta estimació i adequació del preu per a l'execució de la prestació i el procediment triat per a l'adjudicació del contracte, tal com s'estableix en el Decret llei 1/2011 de mesures urgents de règim economicofinancer del sector públic empresarial i fundacional. En contractes superiors a 12 milions aquesta memòria, a més, es trametrà amb caràcter previ a la Comissió Delegada del Consell.

"Tràmits tots ells que no es van realitzar per l'anterior Executiu amb caràcter previ a la signatura d'un contracte tan important per a la Societat". A més, Rodes ha revelat que "en 2007, 2009, 2010 i 2011 es van concedir préstecs a la societat sense el corresponent informe d'Advocacia".

200 milions enterrats a Terra Mítica

La pèrdua total de la Generalitat, a través de SPTCV a Terra Mítica, va ser de 81 milions (69,4 d'aportacions al capital més 11,4 de quitació). Tot això, sense comptar els 140 milions que va costar l'expropiació i urbanització dels terrenys adjacents. D'aquests, se n'han recuperat 24,5 per la venda de terrenys en el Pedui Benidorm-Finestrat, això fa que la pèrdua a Terra Mítica a través de la SPTCV ascendisca als 200 milions.


Segons ha informat Rodes, la Generalitat ha posat recursos financers en la SPTCV des de la seua creació per valor de 1.201 milions d'euros fins el 31 de desembre de 2015. En l'últim balanç realitzat per l'actual Consell, la Societat tenia un valor de 214 milions, la qual cosa suposa que ha perdut 987 milions d'euros des de la seua creació.

"El desenvolupament de la SPTCV es va caracteritzar per ser erràtic en la seua trajectòria i per la desmesura i descontrol dels recursos financers que va hi emprar. No va existir un fil conductor en la seua activitat. No hi ha un relat possible que resumisca els seus objectius. No hi ha un sector de la producció, per ampli que aquest siga, capaç d'integrar el seu currículum".

"Tampoc va haver-hi coherència en el seu propòsit ni en la seua finalitat. És més que dubtós que algú puga trobar, una vegada assumida la ruïna financera, rendibilitat social en els enderrocs d'un balanç històric tan calamitós".

Antonio Rodes ha realitzat, segons les seues pròpies paraules, una anàlisis "el més rigorós possible" de l'activitat de la societat i de les seues empreses filials i participades des de la seua creació, desgranant les operacions que l'han portat a estar pràcticament en fallida tècnica. Les dades són reveladores ja que reflecteixen que dels 1.201 milions, 576 milions van ser destinats a constituir immobilitzat material i 655, a sufragar costos de la matriu, filials i participades.

"El 52 % dels diners va ser a pèrdues"

"Això suposa que el 52 % dels diners de la SPTCV va anar a parar a pèrdues i el 48 % a inversions tangibles i materials, les quals en molts casos tenien un dubtós benefici social". El desglossament dels diners gastats pels anteriors gestors a través de la SPTCV és el següent:

desemborsaments de la SPTCV

Inversions associades a Terra Mítica 255 M€
Ciutat de la Llum i àmbit 398
Aeroport de Castelló 77
Auditori de Torrevieja (6 anys tancats) 54
Mundo Ilusión 1,5
Esfera Armilar (34.000 €)
Museu de la FIFA 0,840
C. Cultural de Benidorm (6 anys parat) 19 M€
Centre de Congressos d'Alacant 2,8 M€
Pq Cultural S. Vicent del Raspeig 0,232
Centre de Convencions de Castell󅅅…………….3,1 M€
Ciutat de la Música 0,650
Fórmula 1 (2009/2011) 72 M€
Ciutat de les Llengües 0,190
Volvo Ocean Race 50 M€
Global Champions Tour (Hípica) 0,204
European Nations Golf 0,656
Castelló Masters Golf 6,7 M€
Open València 500 (Tennis) 6,7 M€

A més d'aquestes inversions, en els exercicis que van des de 1996 a 2004 no existeix comptabilitat que puga imputar-se a projectes en pèrdues i guanys, i tot feia cap a Despeses Generals. En aquesta circumstància apareixen 249 milions més imputables en la seua majoria a Terra Mítica i Pedui de Benidorm i a Ciutat de la Llum i Pedui corresponent.

"A l'alegria inversora desplegada per la societat en els moments de bonança va seguir una sobtada aturada en els moments durs de la crisi el que es va traduir en la paralització o empantanegament de diversos projectes, la qual cosa va suposar un greu perjudici per als ciutadans"

D'aquesta manera el Centre Cultural de Benidorm, amb una inversió prevista de 40 milions es va paralitzar quan s'hi havien invertit 19, el que va crear un dels majors nuclis de deterioració urbana de la ciutat. Per la seua banda, l'Auditori de Torrevieja, que va costar 54 milions, es va deixar sense activitat una vegada acabat, i els propietaris del Pedui de Ciutat de la Llum van veure com els terrenys objecte de la seua expropiació els eren retornats per indicació del tribunal.

"Finalment, l'anterior Executiu, alertat per la trajectòria, va decidir procedir a la liquidació de la SPTCV, el que va produir una sèrie encadenada de conflictes entre les diferents administracions de la Generalitat per causa dels drets, obligacions, projectes i plets. Sens dubte, un coherent colofó a una trajectòria tan singular".

Nova etapa: sanejament i cobrament de deutes

L'arribada del nou Consell va significar un canvi de rumb per a la societat. La primera decisió "va ser rescatar a la SPTCV del corredor de la mort. Per a això calia fer neteja dels problemes de la companyia al seu interior sense traslladar-los a altres administracions. D'aquesta manera, es va dur a terme el sanejament dels estats financers de la societat".

"La SPTV portava 8 anys sense que cap empresa auditora haguera pogut emetre una opinió sobre els seus comptes, i això que hi havien passat 3 empreses. Aquest fet, que haguera comportat l'enrojolat qualsevol gestor amb un mínim de professionalitat i que haguera sigut inadmissible en una companyia privada, resulta molt més greu en una societat pública que té uns comptes transparents", ha assenyalat Rodes.

"Aquesta tasca l'hem fet amb els comptes de l'any 2016 que, per primera vegada des de 2010, han sigut objecte d'opinió per part de l'empresa auditora, després d'haver-hi adequat al valor real l'actiu de la societat que estava sobrevalorat per l'anterior Consell en 186,5 milions.

"A partir d'ací, la tasca va consistir a anar cobrant els deutes que tenia la societat, principalment a Terra Mítica i el seu entorn, i que no s'estaven cobrant". "La gestió que va dur a terme l'anterior Consell va comportar que aquest deute tinguera un caràcter molt desigual, a més, era tant monetari com en espècie (targetes per a partits de golf, habitacions a hotels, entrades a parcs, etc.)", ha apuntat Rodes.

"A continuació, -ha afegit- es va dissenyar un programa de desinversió d'actius que no es consideraven productius o estratègics per a la Generalitat. En aquest punt, es va produir la subhasta de parcel·les de l'entorn de Terra Mítica amb nous lots, dels quals en van resultar adjudicats huit per un import de 24,5 milions".

Inversió racional

Des de la SPTCV, una vegada estabilitzada financerament la societat, es va reprendre la construcció d'alguns projectes, com per exemple, el Centre Cultural de Benidorm, àmpliament reclamat pels veïns, però amb un projecte molt més moderat.

També s'ha posat en marxa l'Auditori de Torrevieja per a evitar sumar el greuge de la inactivitat al malbaratament innecessari en la seua construcció. En aquests moments, ja disposa d'una programació continuada per a tota la comarca.

Així mateix, s'ha abordat l'expropiació dels terrenys del Pedui de Ciutat de la Llum després de parlar amb els propietaris i presentant-se al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana una solució orientada a redistribuir-hi càrregues.

En la mateixa línia, s'ha recuperat el diàleg amb la Unió Europea, a través de la Comissió de la Competència, en relació amb l'expedient de devolució de l'ajuda d'Estat per part de la Ciutat de la Llum.

A més, la Societat va realitzar en 2017 la quarta edició de la Volvo Ocean Race que va culminar amb un rècord d'assistència de públic, malgrat ser la de menys durada, i que ha sigut reconeguda públicament com la millor edició de la història, i, a més, s'hi ha incorporat la promoció de valors com la sostenibilitat, la solidaritat i la promoció econòmica.

Projectes de futur: Districte Digital

"Una vegada enfocat el treball de resoldre l'etapa anterior, des del Consell estem treballant per a reorientar l'acció de la companyia a la gestió de projectes que puguen ser considerats de valor estratègic, o bé mantindre aquells en els quals hem de romandre per obligacions contractuals", ha explicat Rodes.

"Els nous projectes de la SPTCV tenen com a objectiu contribuir al canvi del model econòmic que ha definit l'Acord del Botànic. En aquest sentit, ens centrem en estratègies de promoció de la Nova Economia i en l'impuls de l'Economia Digital", ha prosseguit Antonio Rodes.

"Així -ha conclòs- naix el Districte Digital, programa que té com a objectiu la creació d'un ecosistema digital que siga capaç d'atraure empreses nacionals i estrangeres. Un programa d'atracció de talent amb la finalitat de formar professionals altament qualificats en les noves tecnologies i de crear en la Comunitat un hub potent d'empreses i esdeveniments relacionats amb l'economia digital al sud d'Europa aprofitant les nostres palanques de valor: el medi universitari, les comunicacions, el clima, la qualitat de vida".