Nota de premsa

El Consell renova el conveni perquè la Intervenció de la Generalitat col·labore amb jutges i fiscals en la recerca de casos de corrupció

10/11/2017

El Consell ha autoritzat la renovació del conveni perquè la Intervenció de la Generalitat Valenciana col·labore i subministre informació i auxili tècnic a jutges i fiscals, en els procediments judicials que investiguen la comissió de delictes econòmics relacionats amb la corrupció en l'àmbit del sector públic de la Generalitat Valenciana.

En els últims anys, s'ha produït un augment de les necessitats de l'Administració de Justícia en investigar temes relacionats amb l'activitat economicofinancera del sector públic de la Generalitat, ja que, en moltes ocasions, són necessaris coneixements tècnics en comptabilitat o finances, una formació de la qual manquen la majoria de jutges i fiscals.

En aquest context, els Interventors de la Generalitat són els tècnics més adequats per a prestar aquesta ajuda especialitzada.

Fins al moment, aquesta col·laboració s'ha anat prestant de manera espontània per part de la Intervenció que ve ajudant a jutjats i fiscalies de manera no reglada, però era necessari establir un llit i una estructura adequada per al desenvolupament d'aquesta cooperació, que estava provocant un important augment de la càrrega de treball.

En aquest sentit, el conveni subscrit entre la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, el Consell General del Poder Judicial i la Fiscalia General de l'Estat, el passat 12 de juliol de 2016, dóna llit i estructura adequats a la col·laboració de la Intervenció amb la Justícia perquè aquesta puga prestar-se de manera que agilitze la tramitació dels processos judicials sense provocar problemes interns en el sí de l'organisme públic.