Nota de premsa

El Consell renova el conveni de col·laboració amb l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques per a incentivar la investigació econòmica

10/11/2017

El Consell ha aprovat el conveni de col·laboració amb l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE) per a la promoció i la consolidació de les seues activitats d'investigació econòmica bàsica i aplicada.

Per al finançament de les activitats de l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques, la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic aportarà un total de 162.000 euros.

Gràcies al present acord de col·laboració, l'IVIE, que s'ha consolidat com un dels principals centres de referència en matèria econòmica a Espanya, es compromet a realitzar activitats com l'obertura de noves línies d'investigació, la formació d'especialistes, l'elaboració de documents i publicacions d'interés per al món acadèmic i professional i l'organització de reunions científiques, com a seminaris i jornades especialitzades.

També centrarà la seua activitat en la creació i actualització de bases de dades, tant bibliogràfiques, sobre publicacions referides a l'economia valenciana; com a estadístiques, econòmiques, financeres o demogràfiques, entre altres, prestant sempre especial atenció a la seua desagregació regional i provincial. 

Així mateix, el conveni servirà per a la creació i manteniment de xarxes amb altres centres d'investigació, especialment de caràcter nacional i internacional; a més del suport i assistència a investigacions i grups per al desenvolupament de les seues activitats.

Una altra de les activitats que realitzarà l'IVIE serà la difusió de la investigació en economia bàsica i aplicada a través de la seua pàgina web, Twitter, SlideShare, notes de premsa, publicacions en revistes nacionals i internacionals i d'articles d'opinió, amb un mínim de 50 accions divulgatives en el present exercici.

L'acord de col·laboració donarà una major rellevància a les accions relacionades amb l'economia de la Comunitat Valenciana, l'estudi de la competitivitat i el seu model de creixement.

Aquest conveni, que porta realitzant-se des de 1998, entrarà en vigor des de la seua subscripció i mantindrà la seua vigència fins al 31 de desembre de 2018, comprenent les actuacions realitzades des de l'1 de gener d'aquest mateix any.