Verificació del CVT o número de control dels justificants de presentació

Verificació del CVT o número de control dels justificants de presentació