Simulació de l'autoliquidació del model 620

Simulació de l'autoliquidació del model 620

Actualització dels simuladors de l'autoliquidació del model 620 per a adaptar-ho al Decret llei 4/2013, de 2 d'agost, del Consell