Taxes

Taxes

Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes

 

Llei 10/1997 i modificacions legislatives

Llei 1/1999 i modificacions legislatives

Decret Legislatiu 1/2005 i modificacions legislatives

 • Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat
  Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, (DOCV núm. 4971, de 22/03/2005)
 • Llei 14/2005, de 23 de desembre, de la Generalitat
  Llei 14/2005, de 23 de desembre, de la Generalitat, de Mesures Fiscals, de Gestió Financera i Administrativa, i d'Organització de la Generalitat Valenciana (DOCV núm. 5166, de 30/12/2005)
 • Llei 10/2006, de 26 de desembre
  Llei 10/2006, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'organització de la Generalitat (DOCV núm. 5416, de 28/12/2006)
 • Llei 14/2007, de 26 de desembre, de la Generalitat
  Llei 14/2007, de 26 de desembre, de la Generalitat, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 5669, de 28/12/2007)
 • Llei 16/2008, de 22 de desembre
  Llei 16/2008, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat. (DOCV núm. 5922, de 29/12/2008)
 • Llei 12/2009, de 23 de desembre
  Llei 12/2009, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat (DOCV núm 6175, de 30/12/2009)
 • Llei 16/2010, de 27 de desembre
  Llei 16/2010, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat
 • Llei 9/2011, de 26 de desembre
  Llei 9/2011, de 26 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat
 • Decret Llei 2/2012, de 13 de gener, del Consell
  Decret Llei 2/2012, de 13 de gener, del Consell, de mesures urgents de suport a la iniciativa empresarial i als emprenedors, microempreses i xicotetes i mitjanes empreses (pime) de la Comunitat Valenciana
 • Llei 2/2012, de 14 de juny, de la Generalitat
  Llei 2/2012, de 14 de juny, de la Generalitat, de Mesures Urgents de Suport a la Iniciativa Empresarial i als Emprenedors, Microempreses i Xicotetes i Mitjanes Empreses de la Comunitat Valenciana
 • Llei 10/2012, de 21 de desembre
  Llei 10/2012, de 21 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat