Normativa tributària

Normativa tributaria

Normativa autonòmica


 

Normativa estatal

Normativa de cessió de tributs

  • Llei 22/2009, de 18 de desembre
    Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries
  • Llei 23/2010, de 16 de juliol
    Llei 23/2010, de 16 de juliol, del règim de cessió de tributs de l'Estat a la Comunitat Valenciana i de fixació de l'abast i condicions de la dita cessió