En què consistix el pagament telemàtic genèric? En què consistix el càrrec en línia? Quines diferències hi ha entre ambdós sistemes?

En què consistix el pagament telemàtic genèric? En què consistix el càrrec en línia? Quines diferències hi ha entre ambdós sistemes?

El Pagament Telemàtic Genèric  és un sistema informàtic,  que utilitza el càrrec en línia, i permet al ciutadà pagar electrònicament qualsevol taxa 046, autenticat l'usuari per mitjà de certificat reconegut de ciutadà emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana o per mitjà de DNI electrònic.

El càrrec en línia és un mitjà de pagament a través del qual es pot efectuar pagaments sense necessitat d'acudir a l'entitat col·laboradora de què s'és client.

A este mitjà de pagament poden accedir tant grans presentadors com qualsevol contribuent.  La seua utilització està supeditada a l'existència del servici interactiu o telemàtic associat a l'impost, taxa o ingrés de dret públic que es recaptarà.  

Està habilitada la possibilitat del Càrrec en línia per als sistemes de presentació telemàtica de declaracions-liquidacions tributàries següents:

  1. Particulars.
  2. Professionals.

Cal ser titular o persona autoritzada per a la disposició de fons d'un compte de càrrec que estiga obert en alguna de les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs que té habilitat el càrrec en línia.

Les entitats col·laboradores on es pot realitzar el pagament amb este tipus de modalitat  es detallen en  l'enllaç on i com puc pagar.

En tota operació d'este tipus s'obté un justificant de pagament, que inclou el NRC*.

*NRC: número de referència complet, idèntic al de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. Codi de 22 posicions que conté informació sobre el pagament d'un tribut i que justifica la seua realització.