On i com puc pagar?

On i com puc pagar?

En les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs, que després del procés de selecció previ, han sigut designades per la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública de la Generalitat.

Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs tenen habilitats cada un d'ells.

La relació d'entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs i els mitjans de pagament es mostren en el quadre següent.

Entitat Financera col·laboradora en la recaptació de tributs
Modalitat de Pagament
Entitat Nom Oficines Caixers* Banca electrònica Banca telefònica Càrrec en línia/Pagament telemàtic genèric.
2038 Bankia Vegeu Vegeu Vegeu 902 246 810 Si
0081 Banc Sabadell Vegeu Vegeu Banc Sabadell -
2100 CaixaBank Vegeu Vegeu Linea Abierta - Si
0049 Santander Particulars
Empreses
- - - -
0182 BBVA Vegeu - BBVA - Si
2085 iberCaja Vegeu - - - -
2080 ABANCA Vegeu - - - -
3058 Cajamar Vegeu Vegeu Vegeu 902 20 60 20 Si
Caixes Rurals de la província d'ALACANT
3045 Caixaltea Vegeu Vegeu Vegeu 902 20 60 20 Si
3105 Caixa Callosa Vegeu Vegeu Vegeu 902 20 60 20 Si
3029 Caixapetrer Vegeu Vegeu Vegeu 902 20 60 20 Si
3005 Caja Rural Central Vegeu - RuralVia - Si
Caixes Rurals de la província de CASTELLÓ
3113 Caixa Rural L'Alcora Vegeu - RuralVia - Si
3130 CaixaAlmassora Vegeu - RuralVia -
3095 Caja Rural Almenara Vegeu Vegeu Vegeu 902 20 60 20 Si
3119 Caixa Rural Alqueries Vegeu Vegeu Vegeu 902 20 60 20 Si
3138 Caixa Rural Betxi Vegeu - RuralVia - Si
3162 Caixa Rural Benicarló Vegeu - RuralVia - Si
3112 Caixa Rural Burriana Vegeu Vegeu Vegeu 902 20 60 20 Si
3114 Caixa Rural Castelló Vegeu Vegeu Vegeu 902 20 60 20 Si
3166 Caixa Rural Les Coves Vegeu - RuralVia -
3157 Caixa Rural Xilxes Vegeu Vegeu Vegeu 902 20 60 20 Si
3135 Caixa Rural Nules Vegeu Vegeu Vegeu 902 20 60 20 Si
3134 Caixa Rural d'Onda Vegeu - RuralVia - Si
3111 Caixa Rural La Vall Vegeu - RuralVia - Si
3102 Caixa Sant Vicent Vegeu Vegeu Vegeu - Si
3165 Caja Rural Vilafames Vegeu Vegeu Vegeu 902 20 60 20 Si
3110 Caixa Rural Vila-Real Vegeu Vegeu Vegeu - Si
3160 Caixa Rural Vilavella Vegeu Vegeu Vegeu 902 20 60 20 Si
3174 Caixa Vinaròs Vegeu - RuralVia -
Caixes Rurals de la província de VALÈNCIA
3150 Caja Rural Albal Vegeu - RuralVia - Si
3186 Caixa Albalat Vegeu Vegeu Vegeu 902 20 60 20 Si
3096 Caixa Rural de L'Alcúdia - - RuralVia -
3117 Caixa Rural D'Algemesi Vegeu - RuralVia -
3179 Caja Rural de Alginet Vegeu Vegeu Vegeu 902 20 60 20 Si
3121 Caja Rural de Cheste Vegeu Vegeu Vegeu 902 20 60 20 Si
3118 Caja Rural Torrent Vegeu Vegeu Vegeu 902 20 60 20 Si
3123 Caixa Turís Vegeu Vegeu Vegeu 902 20 60 20 Si
3152 Caja Rural de Villar Vegeu Vegeu Vegeu 902 20 60 20 Si
3159 Caixa Popular Vegeu - RuralVia - Si

*Per a pagament de Liquidacions i Autoliquidacions generades per sistemes informàtics de la Generalitat