En què consistix el pagament en caixers?

En què consistix el pagament en caixers?

En primer lloc, s'ha d'obtindre el model de declaració-liquidació de les aplicacions informàtiques de l'administració, seguint els passos que allí s'indiquen perquè es genere el codi de barres necessari amb què efectuar el pagament en els caixers automàtics.

En segon lloc, s'ha d'introduir la targeta bancària en els caixers automàtics de les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs i seleccionar l'opció pagament d'impostos, rebuts o una altra similar que us oferisca, i seguir, en endavant, les instruccions que us indique la vostra entitat.

Cal ser titular o cotitular d'un compte d'alguna de les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs que tenen habilitada eixa opció