En què consistix la banca telefònica?

En què consistix la banca telefònica?

Per a efectuar el pagament a través d'este mitjà cal posar-se en contacte amb les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs a través dels números de telèfon d'atenció a l'usuari.

Us demanaran, generalment, el vostre número de compte i el PIN de la targeta.

Cal ser titular o cotitular d'un compte en alguna de les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs que tenen habilitat este mitjà de pagament.

El rebut de justificació de pagament amb el NRC*, que justifica el pagament, el rebreu posteriorment de l'entitat financera col·laboradora en la recaptació de tributs per correu.

*NRC: número de referència complet. Codi de 22 posicions que conté informació sobre el pagament d'un tribut i que justifica la seua realització.