Què és JOC-ER, qui pot utilitzar-lo, quins avantatges té?