Tom I. Llei de Pressupostos de la Generalitat 2019

Tom II. Estructura per programes

Tom III. Annex de dades de personal

Tom IV. Sector Públic Instrumental de la Generalitat

Tom V. Entitats Depenents de les Institucions de la Generalitat

Tomo VI. Fonds Faltats de Personalitat Jurídica

Tom VII. Informe Econòmic Financer

Informes